Екстра производи

Во рамките на својата малопродажна мрежа, Тинекс, во 2005 година, ја создаде и програмата "Extra", која се состои од голем избор на сопствени високо квалитетни производи по забележливо ниски цени. Производите под брендот "Extra", кои ги има над 300, се  селектираат од тимот на Тинекс, кој посебно внимание посветува на запазување на два основни критериуми - ВИСОК КВАЛИТЕТ и НИСКА ПРИСТАПНА ЦЕНА. Станува збор за соработка помеѓу Тинекс и мрежа на соработници - производители, од кои најголем дел се македонски компании. За квалитетот на овие  производи стои ознаката "Extra".

Голем избор на "Extra" производите можат да се најдат во сите Тинекс маркети и тоа во следниве категории:

Прехрамбени производи

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Конзервиран зеленчук

Конзервиран зеленчук

Млечни производи

Млечни производи

Житарици

Житарици

Апетисани

Апетисани

Средства за санитарии

Средства за санитарии

Средства за лична хигиена

Средства за лична хигиена

Средства за домаќинство

Средства за домаќинство

Кондиторски производи

Кондиторски производи

Диетална храна и напитоци

Диетална храна и напитоци

Замрзната храна

Замрзната храна

Пецива и лебови

Пецива и лебови